10 Best Practices Voor Succesvol Testen (Dutch)

December 9, 2014

De populariteit van online experimenten is de laatste jaren flink toegenomen. Niet in de laatste plaats door de drempelverlaging die de komst van het gratis Google Website Optimizer heeft teweeggebracht. Conversieoptimalisatie en het verbeteren van de online ´experience´ vindt dan ook steeds meer plaats op basis van een wetenschappelijke (en statistische) aanpak in plaats van onderbuikgevoel. En dat is een goede zaak. Eric Peterson, een van de eerste en bekendste voorvechters van webanalytics constateert een belangrijke trendverschuiving. Het decennium waarin het vooral ging om ´online meten en weten´ loopt op zijn eind en in plaats daarvan betreden we een nieuw decennium waarin het vooral zal gaan over optimalisatietrajecten.

Read more: http://www.webanalisten.nl/10-best-practices-voor-succesvol-testen